images/fade/fade1.jpg

Ik hou het kort, maar op de ALV gehouden op 4 mei 2019 zijn de secretaris, de penningmeester en een bestuurslid afgetreden  met als gevolg, dat alleen de voorzitter is blijven zitten en deze wil wel verder. Dit bestuur is met veel moeite in 2015 aangetreden, niemand wilde toen toetreden. De Regio noordwest is nu dus weer terug naar af met een bestuur slechts bestaande uit een goed willende voorzitter. De afgetreden bestuursleden zullen - zo goed als zo kwaad- de “hangende zaken blijven behartigen”, tot er een ander bestuur is gevonden zoals dat zo mooi heet.

De afgetreden bestuursleden danken u voor het vertrouwen van de afgelopen jaren.

Agenda

Zaterdag 7 september                                                                                            Reguliere inloopmiddag

Zaterdag 21 september                                             Seizoenthema Robotica,Drones en Progammeren.

In de PC Active nr.  306 van juni/juli wordt hier uitgebreid op ingegaan. 

De enthousiaste Apple groep is ook weer aanwezig op 7 september.

U bent van harte welkom.  De zaal is open om 13.00 uur tot ongeveer 17.00 uur.

DE LEZINGEN BEGINNNEN ALTIJD OM 14.00 UUR EN DUREN ONGEVEER 1 1/2 TOT 2 UUR.